Esittely

Päiväkotimme toimii tutkimuspäiväkotina Tampereen Yliopiston varhaiskasvatusyksikön kanssa yhteistyössä. Tutkimushankkeen kohteena on uusiutuva ja muuttuva varhaiskasvatus ja esiopetus. Näitä muutoksia ovat mm. lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen sekä arkiliikunnan lisääminen ryhmissä.

Menkalan päiväkodin kaikissa lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Jokaisen lapsiryhmän lapset jaetaan kiinteisiin pienryhmiin (4-8 lasta) aamupäivisin. Lapset ulkoilevat ja toimivat sisätiloissa porrastetusti, jolla varmistetaan lapsen yksilöllisempi huomioiminen päiväkotipäivän aikana.

Lasten osalllisuus: Lapsilla on mahdollisuus osallistua päiväkodin arjen suunnitteluun toteutukseen. Jokaisen ryhmän kohdalla on tästä tarkemmat kuvaukset.

Vanhempien osallisuus: Vanhempien osallisuutta lisätään , ja vanhemmat ovat tärkeässä roolissa lapsen hyvän päiväkotipäivän onnistumiseksi.

Valokuvat ja päivittäiset kuulumiset näkyvät suljetussa blogissa, joka näkyy vanhemmille ja päiväkodin henkilökunnalle.

teksti kun hiiri on kuvan päällä
Majan rakentajat

"On makeeta olla Menkalassa!"

Toiminta-ajatus

Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa hyvän itsetunnon omaavia, persoonallisia ja avarakatseisia lapsia.